Sektor przemysłowy wymaga specjalnych rozwiązań. MindLab Przemysł to szkolenia i programy rozwojowe dedykowane firmom produkcyjnym.

Współpracujemy z firmami produkcyjnymi w całej Polsce. Szkolimy pracowników różnych szczebli, zajmujących różne stanowiska, o różnym stażu pracy. Nasza współpraca obejmuje zarówno pojedyncze projekty szkoleniowe, jak i kompleksowe wdrażanie zmian organizacyjnych.

Rozumiemy potrzeby naszych Klientów. Wprowadzanie znaczących zmian w organizacji wymaga czasu. Dlatego wiele projektów, które realizujemy, ma charakter długoterminowy. Nierzadko spotykamy się z uczestnikami przez kilka tygodni, niekiedy nawet przez kilka miesięcy w roku.

Nigdy nie ograniczamy się do samego szkolenia. Każde spotkanie poprzedzamy badaniem potrzeb, przygotowujemy ćwiczenia i zadania dla uczestników. Po każdym prowadzimy złożoną ewaluację, obserwując osiągane przez nich postępy.

Dotychczas przeprowadziliśmy badania motywacji i satysfakcji wśród 13 000 pracowników polskich firm produkcyjnych. Doświadczenie i wiedza, którą w ten sposób zdobyliśmy, pozwoliły nam na wypracowanie autorskiego know-how, które stale aktualizujemy i które doceniają nasi Klienci.

Ufają nam najwięksi. Wśród nich przedsiębiorstwa o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Wielu firmom towarzyszymy od lat, szkoląc kolejne grupy pracowników i dbając o dalszy rozwój tych, których już przeszkoliliśmy.