Program pozwala rozwinąć kompetencje trenerskie wśród specjalistów pracujących w organizacji. Kształci najważniejsze nawyki i zachowania w obszarze przekazywania wiedzy. Uczestnicy podczas kolejnych warsztatów zyskują wiedzę na temat skutecznego uczenia ludzi dorosłych w firmie produkcyjnej. Wartością dodaną spotkań będą zmodyfikowane szkolenia i programy możliwe do prowadzenia przez trenerów po zakończeniu cyklu.

+ dopasowanie do potrzeb

analiza dotychczasowych programów szkoleniowych,
badanie potrzeb

+ zaangażowanie przełożonych

zadania wdrożeniowe uczestników,
sesje coachingowe (opcja)

+ aktywizowanie uczestników

zaangażowanie uczestników w badanie potrzeb,
praca na programach uczestników,
ewaluacje działań w trakcie cyklu

+ zwiększenie szans na wdrożenie

zadania wdrożeniowe,
praca na programach uczestników,
praktyczne wskazówki,
ćwiczenie umiejętności i feedback od trenera

Powiązane artykuły

Gry szkoleniowe

-