Program skierowany do mistrzów i ich kierowników. Pozwala wprowadzić zmiany w obszarze kompetencji przywódczych i zarządczych uczestników. Zmiana w zachowaniu mistrzów jest egzekwowana przez kierownictwo już w trakcie trwania programu. Następnie, po zakończeniu warsztatów, jest przez nich utrwalana. W trakcie zajęć uczestnicy poznają szereg procedur komunikacyjnych i dobrych praktyk menedżerskich z takich obszarów, jak: budowanie autorytetu, skuteczna komunikacja, delegowanie zadań i instruowanie oraz utrzymanie zaangażowania i dyscypliny. 

 
 

+ dopasowanie do potrzeb

angażowanie przedstawicieli HR, uczestników i ich przełożonych w badanie potrzeb,
warsztaty strategiczne

+ zaangażowanie przełożonych

warsztaty strategiczne,
warsztaty poświęcone wspieraniu menedżerów,
sesje coachingowe i mentorskie

+ aktywizowanie uczestników

angażujemy uczestników programu w badanie potrzeb,
prowadzimy ewaluacje działań w trakcie trwania cyklu

+ zwiększanie szans na wdrożenie

zadania po każdym szkoleniu,
warsztaty dostarczające praktycznych wskazówek,
ćwiczenie umiejętności i feedback ze strony trenera

Powiązane artykuły

Gry szkoleniowe

-