Program skierowany do tych organizacji, którym zależy na wysokim zaangażowaniu i efektywności swoich pracowników. Badanie ma postać anonimowej ankiety internetowej. Pokazuje, jak zatrudnione osoby widzą firmę, swoją pracę, jak uzasadniają osiągane przez siebie wyniki. Pozwala przyjrzeć się sytuacji w poszczególnych działach, grupach wiekowych, sprawdzić, czy staż pracowników wpływa na odbiór aktualnej sytuacji i na tej podstawie wypracować korzystne rozwiązania. Zrozumiałe pytania i automatycznie generowane raporty gwarantują czytelne wyniki. Uniwersalny charakter badania ułatwia wielokrotne zastosowanie.

 

+ jednoznaczny, przejrzysty język

pytania i skale sformułowane bez pseudonaukowego żargonu,
opisy i wyjaśnienia pozwalające łatwo zrozumieć sens pytań

+ rzetelność badawcza

narzędzie przetestowane na polskich firmach produkcyjnych,
wyniki trafności i rzetelności dostępne na życzenie klienta

+ automatycznie generowane raporty

raport dostępny już dzień po zakończeniu badania,
wyniki łatwe w interpretacji dla każdego użytkownika

+ anonimowość i bezpieczeństwa

pytania i odpowiedzi zabezpieczone na naszym serwerze,
niemożliwa identyfikacja osoby, która udzieliła danej odpowiedzi

Powiązane artykuły

Gry szkoleniowe

-