Szkolenie przeznaczone dla ekspertów - skupia się na praktycznym ćwiczeniu procedur dzielenia się wiedzą. W trakcie warsztatów uczestnicy wielokrotnie doświadczą skuteczności prawidłowo przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego. Skuteczne wdrożenie procedur w organizacji zwiększy efektywność szkoleń wewnętrzych oraz szkoleń serwisowych u klienta. To także kolejny krok czyniący z organizacji miejsce skutecznego dzielenia się wiedzą.

Korzyści

skrócenie czasu szkoleń
mniej błędów, wyższa jakość pracy nowych pracowników
wzrost zadowolenia instruktorów
ograniczenie liczby szkoleń

Metody

videotrening
trening in-field
dyskusje
miniwykłady
scenki symulacyjne

Zagadnienia

cykl Kolba, trójkąt kompetencji
najczęstsze błędy w szkoleniach
analiza dotychczasowych praktyk
Arkusz Podziału Pracy
IS – procedura pełnego instruktażu

Zagadnienia

ISu – uproszczony instruktaż
prowadzenie instruktażu (trening)
skuteczność instruktażu
narzędzia kontroli i monitoringu
feedback na etapie wdrożenia

Powiązane artykuły

Gry szkoleniowe

-