Szkolenie obejmuje kluczowych pracowników w organizacji. Podczas spotkania uczestnicy otrzymują wsparcie w wyzwaniach, z którymi zmagają się najczęściej. Zyskują też kompetencje w takich obszarach jak: radzenie sobie ze stresem, komunikacja w czasie zmian w organizacji, zdrowa asertywność oraz perswazja bez manipulacji, których brak nierzadko skutkuje frustracją i znaczącym spadkiem zaangażowania w zespołach. Szkolenie pozwala uczynić z uczestników ambasadorów dobrych praktyk na resztę organizacji.

 

Korzyści

poprawa komunikacji
mniej konfliktów pracowniczych
zmniejszenie stresu uczestników
docenienie przez firmę
zwiększenie zaangażowania pracowników w sytuację organizacji

Metody

gra szkoleniowa
mini-wykłady
studia przypadków
dyskusje
ćwiczenia grupowe
testy

Zagadnienia

parafraza i klaryfikacja w codziennej komunikacji oraz zadawanie pytań
komunikacja z przełożonym
wywieranie wpływu - argumentacja
budowanie wizerunku - komunikacja niewerbalna

Zagadnienia

zdrowa asertywność
radzenie sobie z manipulacją / agresją / biernością
techniki łagodzenia stresu
zmiana stresogennych przekonań
zapobieganie wypaleniu

Powiązane artykuły

Gry szkoleniowe

Most na Rzece Zulu
Intuicja