Uczestnicy szkolenia przekonają się, jakie działania podejmowane w ramach pracy zespołowej przyniosą im najwięcej korzyści, a jakich lepiej unikać. Wypracują rozwiązania właściwe dla swojego zespołu, a następnie wezmą udział w warsztacie, który zwiększy szansę na ich wdrożenie. Dowiedzą się: jak zwiększać zaufanie i/lub ograniczać poziom nieufności w grupie, jak komunikować przykre informacje, jak udzielać pochwał i budować zaangażowanie współpracowników, a także co zrobić, by utrzymać dobrą atmosferę i radzić sobie z konfliktami. Wszystkie zagadnienia zostaną dostosowane do specyfiki danego zespołu.

 

Korzyści

analiza procesu współpracy i jego konsekwencji
identyfikacja praktyk i zachowań
wypracowanie konkretnych rozwiązań optymalizujących
opracowanie planu wdrożenia

Metody

gra szkoleniowa
dyskusje
sesje kreatywne
scenki symulacyjne
ćwiczenia indywidualne i grupowe

Zagadnienia

dobre i złe praktyki w obszarze: współpracy, dzielenia się wiedzą, identyfikacji celu, komunikacji in.
efekty dotychczasowych praktyk
PDCA - planowanie zmiany
zaufanie i nieufność

Zagadnienia

wdrażenie zmian: model K. Lewina
usuwanie hamulców
rozmowy o trudnościach i ograniczeniach
świętowanie sukcesów
budowanie zaangażowania

Powiązane artykuły

Gry szkoleniowe

Sojusznicy, Kooperacja, Czarna Inez.