Błażej Płaczynta-Brudnik

Psycholog, trener. Specjalizuje się w problematyce zarządzania zmianą w organizacji w powiązaniu z kwestią zaangażowania i satysfakcji pracowniczej. Tworzy i realizuje programy rozwijające kompetencje menedżerskie i komunikacyjne dozoru produkcyjnego. Absolwent UJ i AGH. Ukończył kurs trenerski BAZA pod superwizją PTP.

Jarosław Gietner

Psycholog, trener. Posiada duże doświadczenie w pracy dla firm produkcyjnych. Specjalizuje się w treningach i konsultingu w zakresie: poprawy efektywności organizacji, zarządzaniu zespołami pracowniczymi, zarządzaniu projektami, zarządzaniu strategicznym i in.. Absolwent UJ i AGH. Absolwent licznych kursów biznesowych w kraju i za granicą.

Mateusz Walaszczyk

Psycholog, trener. Specjalizuje się w szkoleniach podnoszących kompetencje kierownicze i osobiste, szkoleniach sprzedażowych oraz projektach związanych z systemami motywacyjnymi oraz systemami ocen. Kierownik Działu Sprzedaży w firmie MindLab. Absolwent UJ. Ukończył kurs trenerski w SKiTZ MATRIK.

Sławomir Majewski

Praktyk w dziedzinie zarządzania procesami produkcji, magazynowania i dystrybucji. Były Dyrektor Produkcji w Pepsi Co. Kierował pracą magazynu i logistyką transportu w firmach Optimum Distribution i Baltic Company. Absolwent kursu trenerskiego zgodnego z czwartym stopniem Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF4).
 

Radosław Bury

Praktyk i specjalista w zakresie Lean Manufacturing, VSM, logistyki, produkcji, OPM. Od kilkunastu lat pracownik Nexteer Automotive Poland, gdzie zajmuje się wdrażaniem i koordynacją nowych projektów. Prowadzi autorskie szkolenia "EPS dla początkujących" oraz "Podstawy NPS - Nexteer Production System". Absolwent AE w Katowicach.

Daniel Kortlan

Doświadczony menedżer. Przeprowadził wiele restrukturyzacji. Były Dyrektor Generalny PLL LOT i in. oraz Dyrektor ds. Korporacyjnych Real. Absolwent UW, George Washington University, University of San Fransisco, University of Nottingham i in. Członek-założyciel PSZK. Dwukrotny zdobywca tytułu Dyrektora Personalnego Roku.

 

 

 

Tomasz Drożdź

Specjalista w zakresie szkoleń z obszarów: radzenia sobie ze stresem, współpracy w zespole, wypalenia zawodowego i in. Psycholog. Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych. Absolwent Szkoły Coachów (ECI), Studium Treningu Grupowego, Szkoły Zaawansowanych Umiejętności Trenerskich i in. Członek PTP, PTPB, PTTPiB oraz SKiTZ MATRIK.

Sebastian Wiecha

Trener, konsultant, coach. 17 lat doświadczeń w biznesie na stanowiskach specjalistycznych oraz menedżerskich. Ekspert w rozwoju kompetencji biznesowych pracowników działów handlowych w obszarze sprzedaży konsultacyjnej (B2B) oraz transakcyjnej (FMCG), wsparcia rozwoju kompetencji interpersonalnych menedżerów i specjalistów. Absolwent UE w Krakowie i SKiTZ MATRIK.

Piotr Wiroński

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, języka biznesu i autoprezentacji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania. Wiceprezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Koordynator Małopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania. 

Krystian Karcz

Praktyk o kompleksowym i strategicznym zrozumieniu obszaru HR w kontekście biznesu, prawa i zmian organizacyjnych. Pracuje w międzynarodowej korporacji z kapitałem azjatyckim. Specjalizuje się w szkoleniach z prawa pracy, prawa związków zawodowych, zarządzania zmianą, a także szkoleniach z tematyki różnic kulturowych.

Konrad Gurbała

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w sektorze przemysłowym, przede wszystkim w branży motoryzacyjnej. Kierował pracą działów HR międzynarodowych korporacji w Polsce i we Francji. Realizuje projekty rekrutacyjne w sektorze produkcyjnym i IT. Absolwent Uniwersytetu Paris IX-Dauphine (ZZP) i UW. Członek PSZK i PIFS.

Przemysław Gałek

Psycholog, trener. Autor kilkudziesięciu gier szkoleniowych. Szkoli trenerów w obszarze projektowania i wykorzystania złożonych narzędzi szkoleniowych. Prowadzi treningi z zakresu kompetencji osobistych i obsługowych. Absolwent UJ. Ukończył kurs trenera umiejętności społecznych pod superwizją PTP.

Michał Śmiałowski

Doświadczony trener, psycholog. Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich (zarządzanie zespołem) oraz szkoleniach rozwijających kompetencje komunikacyjne i społeczne. Twórca i realizator licznych szkoleń i programów rozwojowych. Ukończył Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych akredytowaną przez EAGT.